Husin neuvottelut paikallisista eristä päättyneet 2023 Osalta

28.6.2023

Husin neuvottelut paikallisista eristä päättyneet 2023 osalta

Korotukset tulevat maksuun takautuvasti 1.6.2023 alkaen ja näkyvät viimeistään elokuun palkassa.

Hyvinvointialan Sote-sopimus ja HYVTES-sopimus 2022–2025 on sovittu seuraavista 1.6.2023 voimaan tulevista kohdennettavista paikallisesti sovittavista palkantarkistuseristä:

1. paikalliset järjestelyerät 0,4 % ja 0,3 %

2. kehittämisohjelmaerä 1,2 %

3. yhteensovittamiserä 1,5 %

Paikallisten erien laskennan perusteena on käytetty maaliskuun 2023 palkkasummaa ja laskennassa on huomioitu paikallisten erien nk. heijastusvaikutukset.

 Paikallisesti kohdennettavien erien suuruus on HYVTES sopimuksessa

HUS-tasolla yhteensä 328 753 €/kk. 

Paikallisten järjestelyerien suuruus on HUS-tasolla HYVTESsopimuksessa yhteensä 85 494 €/kk

Järjestelyerien kohdentamisesta ei saavutettu kaikilta osin paikallisneuvotteluissa yksimielisyyttä, jonka vuoksi 0,3 % järjestelyerästä jaetaan puolet eli 0,15 % yleiskorotuksena ja muilta osin järjestelyerät kohdennetaan työnantajan päätöksellä.

Yleiskorotuksena jaettavan erän suuruus on yhteensä 19 524 €/kk.

Kehittämisohjelmaerän suuruus on HUS-tasolla HYVTESsopimuksessa 132 920 €/kk.

Yhteensovittamiserän kohdentamisesityksen suuruus heijastusvaikutuksineen työkokemuslisiin muodostuu liitteittäin

Paikallisesti kohdennettavien erien suuruus on SOTE sopimuksessa 

HUS-tasolla yhteensä 1 742 038 €/kk.

Paikallisten järjestelyerien suuruus on SOTE-sopimuksessa HUS tasolla yhteensä 358 687 €/kk.

Järjestelyerien kohdentamisesta ei saavutettu kaikilta osin paikallisneuvotteluissa yksimielisyyttä, jonka vuoksi 0,3 % järjestelyerästä jaetaan puolet eli 0,15 % yleiskorotuksena ja muilta osin järjestelyerät kohdennetaan työnantajan päätöksellä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen. 

Yleiskorotuksena jaettavan erän suuruus on yhteensä 76 860 €/kk.

Kehittämisohjelmaerän suuruus on SOTE-sopimuksessa HUS tasolla yhteensä 614 976 €/kk.

Yhteensovittamiserän suuruus on HUS-tasolla 768 002,40 €/kk