HUS yhteisjärjestö – HNS samorganisation JHL ry on toiminut nykyisen laajuisena vuoden 2000 alusta lukien, jolloin perustettiin uusi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Yhteisjärjestön jäsenyhdistyksinä on 10 HUS-yhtymän alueella toimivaa JHL:n yhdistystä, joiden jäsenmäärä on yhteensä noin 3400 henkilöä. Jäsenyhdistykset: 015,035, 063, 069, 076, 092, 134, 479, 580, 633. Yhteisjärjestön tehtävänä on toimia neuvottelevana edunvalvontajärjestönä HUS-yhtymän ja eri tulosalueiden osalta, sekä tukea alueellisia yhdistyksiä edunvalvonta ja järjestötoiminnassa. Yhteisjärjestön edunvalvonnallinen rooli on merkittävä, koska kuntayhtymä ja sen tulosalueet liikelaitosten osalta kattavat koko HUS alueen. Tämä luo tarpeen yhdistysten yhteistyölle sekä järjestöllisesti, mutta etenkin edunvalvonnan toteuttamiselle.