Hallitus

HUS-yhteisjärjestö JHL ry:n hallitus 2020 – 2021

Puheenjohtajat

Niina Koskela
Kalevi Kannisto
puheenjohtajavarapuheenjohtaja

 

Irina Zlobina
Sylvi Antikainen
Taloudenhoitaja

Jäsenyhdystysten edustajat

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan henkilökunta JHL ry (035)

MarjaLiisa Haverinen (USP)
Jaana Saares
Ritva Lahtinen
Jani-Pekka Leino
Anu Laaksonen
Vara:Teija Tarhonen
Vara: Kirsi Holopainen (UPS)
Vara: Heli Hussein
Vara: Kirsti Koppelomäki
Vara:Daniel Böckerman

Västra-Nylands sjukhusförening - Länsi-Uudenmaan sairaalayhdistys JHL ry (063)

Göran Sjöstedt
Eva Karlsson
vara: Ann-Christin Wikholm

Jorvin sairaalan JHL ry (069)

Sylvi Antikainen
Virpi Kalliomaa
Vara: Nina Molin
Vara: Evelyn Tammeveski

HUS-Tukipalvelut JHL ry (076)

Esko Alhainen
Niina Koskela
Vara: Eija Kuitunen
  
  

 

Keski-Uudenmaan sairaalahenkilökunta JHL ry (092)

Juha-Matti Valtonen
Arja Povaljajeff
Jaana Kämäräinen
Vara: Helena Veijanen

Lohjan sairaalan JHL ry (134)

Tarja Hulkko
Vara: Piia-Liisa Vikström

HUS-kiinteistöt Oy:n työntekijät JHL ry (479)

Jari Tossavainen
vara: Jukka Ryökkynen

Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL ry (580)

Kalevi Kannisto
Vara: Anni Koivisto

Porvoon sairaalahenkilöstö – Borgå sjukhuspersonal JHL ry (633)

Mervi Kovalainen
Vara: Carina Wahlström
Irina Zlobina
Vara:

Helsingin sosiaali -ja terveystoimen henkilöstö JHL 015

Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Matkapuhelinnumero Postitoimipaikka
EskoAlhainenesko.alhainen [at] hus.fi050 356 3614Vantaa
SylviAntikainensylvi.antikainen [at] hus.fi040 724 6858Espoo
DanielBöckermandanielbockerman [at] hotmail.com
EijaFelineija.felin [at] hus.fi
Marja LiisaHaverinenluottamusmies [at] uudenmaansairaalapesula.fi040 705 6759Kerava
KirsiHolopainenkirsi.holopainen [at] gmail.com040 540 8699
TarjaHulkkotarja.hulkko [at] hus.fi050 377 1192Lohja
HeliHusseinheli.hussein [at] gmail.com040 784 3615
KaleviKannistokalevi.kannisto [at] hus.fi040 746 500400029 HUS
EvaKarlssoneva.karlsson [at] hus.fi045 672 8358Ekenäs
AnniKoivistoanni.koivisto [at] hus.fi050 326 3837Helsinki
KirsiKoppelomäkikirsi.koppelomaki [at] hus.fi
NiinaKoskelaniina.koskela [at] hus.fi0400 771 843Pl 781
MerviKovalainenmervi.kovalainen [at] hus.fi0400 475 144
AnuLaaksonenanumarja12 [at] gmail.com
RitvaLahtinenritva.lahtinen [at] iki.fi
Jani-PekkaLeinojani-pekka.leino [at] saunalahti.fi050 427 1675
VirpiOjanenvirpi.ojanen [at] hus.fi044 260 9341Espoo
EinePekkieine.pekki [at] hus.fi
TeijaPutkonenteija.putkonen [at] hus.fi040 703 5308Espoo
Riitta-LiisaRantanenriitta-liisa.rantanen [at] kolumbus.fi
JukkaRyökkynenjukka.ryokkynen [at] hus.fi050 428 7384
AriSintonenari.sintonen [at] hus.fi044 080 3558HKI 34
GöranSjöstedtgoran.sjostedt [at] hus.fi040 502 8124
RaijaSumiloffraija.sumiloff [at] hus.fi
TeijaTarhonenteija.tarhonen [at] hus.fi040 500 1836Helsinki
JariTossavainenjari.tossavainen [at] hus.fi040 142 0080Espoo
Juha-MattiValtonenjuha-matti.valtonen [at] hus.fi044 555 7010
Ann-CatherineWinbergann-cathrine.winberg [at] hus.fi
IrinaZlobinairina.zlobina [at] hus.fi040 841 4451