Hallitus

HUS-yhteisjärjestö JHL ry:n hallitus 2022 – 2023

Puheenjohtajat

Niina Koskela
Göran Sjöstedt
puheenjohtajavarapuheenjohtaja

 

Heta Tuura
Sihteeri
Irina Zlobina
Taloudenhoitaja

Jäsenyhdystysten edustajat

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan henkilökunta JHL ry (035)

Jaana Saares
Ritva Lahtinen
Heta Tuura
MarjaLiisa Haverinen (USP)
Katri Hänninen
Vara: Teija Tarhonen
Vara: Anu Laaksonen
Vara: Heli Hussein
Vara: Anne Lahtinen
Vara: Kirsi Holopainen (UPS)

Västra-Nylands sjukhusförening - Länsi-Uudenmaan sairaalayhdistys JHL ry (063)

Göran Sjöstedt

Jorvin sairaalan JHL ry (069)

Sam Laine
Virpi Kalliomaa
Vara: Minna Repo
Vara: Sylvi Antikainen

HUS-Tukipalvelut JHL ry (076)

Esko Alhainen
Niina Koskela
Vara: Eija Kuitunen
  
  

 

Keski-Uudenmaan sairaalahenkilökunta JHL ry (092)

Arja Povaljajeff
Jaana Kämäräinen
Jaana Hellgren
Vara: Sonja Naala

Lohjan sairaalan JHL ry (134)

Tarja Hulkko
Vara: Piia-Liisa Vikström

HUS-kiinteistöt Oy:n työntekijät JHL ry (479)

Jari Tossavainen
vara: Jukka Ryökkynen

Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL ry (580)

Jenni Sorvari
Vara: Esa Sairanen

Porvoon sairaalahenkilöstö – Borgå sjukhuspersonal JHL ry (633)

Mervi Kovalainen
Vara: Carina Wahlström
Irina Zlobina
Vara:

Helsingin sosiaali -ja terveystoimen henkilöstö JHL 015

Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Matkapuhelinnumero Postitoimipaikka
EskoAlhainenesko.alhainen [at] hus.fi050 356 3614Vantaa
SylviAntikainensylvi.antikainen [at] hus.fi040 724 6858Espoo
Marja LiisaHaverinenluottamusmies [at] uudenmaansairaalapesula.fi040 705 6759Kerava
KirsiHolopainenkirsi.holopainen [at] gmail.com040 540 8699
TarjaHulkkotarja.hulkko [at] hus.fi050 377 1192Lohja
HeliHusseinheli.hussein [at] gmail.com040 784 3615
KatriHänninenk.m.hanninen [at] gmail.com040 786 5069
KaleviKannistokalevi.kannisto [at] hus.fi040 746 500400029 HUS
NiinaKoskelaniina.koskela [at] hus.fi0400 771 843Pl 781
MerviKovalainenmervi.kovalainen [at] hus.fi0400 475 144
AnuLaaksonenanumarja12 [at] gmail.com
RitvaLahtinenritva.lahtinen [at] iki.fi
SonjaNaalasonja.kekki [at] gmail.com040 251 5723
VirpiOjanenvirpi.ojanen [at] hus.fi044 260 9341Espoo
MinnaRepominna.repo20 [at] gmail.com041 505 5918
JukkaRyökkynenjukka.ryokkynen [at] hus.fi050 428 7384
GöranSjöstedtgoran.sjostedt [at] hus.fi040 502 8124
JenniSorvarijenni.sorvari [at] hus.fi050 492 2064
TeijaTarhonenteija.tarhonen [at] hus.fi040 500 1836Helsinki
JariTossavainenjari.tossavainen [at] hus.fi040 142 0080Espoo
Ann-CatherineWinbergann-cathrine.winberg [at] hus.fi
IrinaZlobinairina.zlobina [at] hus.fi040 841 4451