Työehtosopimukset

KVTES

Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan pääsääntöisesti kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin. Perhepäivähoitajien liitettä sovelletaan omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin.

SOTE-sopimus

Sopimus koskee sinua, jos teet sosiaali- tai terveydenhuollon töitä kunnassa tai kuntayhtymässä. Työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät 1.9.2021 uuteen sopimukseen KVTES:istä. Lisää tietoa⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla. KT on myös työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä.